Arkitekter

Olle Rex & Anders Berg

Sands Hotells exteriör är ritad av arkitekt Anders Berg (som bl a ritat Stockholm Globen), och interiört av Olle Rex, R+ arkitektbyrå.

Olle Rex om Sands:
”Hotellet ska kännas som en lyckad kombination av ett modernt hem korsat med ett gammalt skärgårdshotell. Det blev ett riktigt fint hotell som väl passar in i den anrika seglarbyns befintliga bebyggelse”

Historia

Sands Hotell

1885 kom Theodor Sand med familj till Sandhamn för att bli gästgivare på ön. Theodor hade insett potentialen med Sandhamn som badort, när ångbåtarna hade börjat gå i reguljärtrafik från Stockholm.

Familjen Sand byggde 1890 hotellet på sandfältet en bit ovanför hamnen, och fasadskylten Sands Hotell mötte resanden som kom med ångbåten.

Högst upp på Sands Hotell hölls ”salonger” där dåtidens konstnärer, skalder och författare samlades. Till Sandhamn kom man för att finna inspiration och inte minst för att roa sig. Anders Zorns berömda tavlor ”På Sandhamn” och ”Svanen” skapades t.ex. på ön. August Strindberg, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding, Richard Bergh och Axel Sjöberg var också trogna besökare, liksom Bruno Liljefors.

Sandhamn är en av de äldsta badorterna i Stockholms skärgård. Här i yttersta havsbandet har det i mer än 100 år funnits hotell, värdshus, restauranger. Varuhuset NK hade sommarfilial på Sandhamn ända fram till 1962.